Περιήγηση αντικείμενων (15 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/52ba66be47ab0482473216baaf9b515b.jpg
Προσωπογραφία του καλόγερου Ζωσιμά στο γραφείο του

JrnlGE-1900-1900-12-(1-59)-wo.pdf
Σημειώσεις από περιήγηση σε Ιταλία και Γαλλία, αναφέρει διάφορα αξιοθέατα ενώ καταγράφει μνημεία και σύμβολα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/419683468f2f60935051461173f6b41d.pdf
Λείπουν όλα τα φύλλα είναι μόνο εξώφυλλο και δυο σελίδες σημειώσεις

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/1296d7c1ec54540a0044355cc5309349.pdf
Ημερολόγιο με σημειώσεις από περιηγήσεις Γ.Λ. στο Paris (Παρίσι) το 1900

Φύλλα σημειώσεων από Ναύπλιο 1894, Πάτρα 1904.

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/a71cd2c8e3033ad5713683f50e0a54e2.pdf
Σημειώσεις περιηγήσεων για τις περιοχές Milano (Μιλάνο), Yverdon (Ελβετία)

(Περιέχει σημείωμα, λουλούδι και διαφημιστικό)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/82eb038edd66f374687a3e58accc5329.pdf
Σημειώσεις ημερολογίου από περιηγήσεις του Γεωργίου Λαμπάκη

Καλύπτει ταξίδι του στην Ιταλία και συγκεκριμένα στις πόλεις Ravenna, Milano, διάρκειας ενός μήνα. Κάνει καταγραφή ναών, μνημείων και επιγραφών.

Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2