Αρχική σελίδαΣυλλογή Γεωργίου Λαμπάκη

Συλλογή Γεωργίου Λαμπάκη

 1. Αρχείο Αλληλογραφίας (1789 – 1914 και αχρονολόγητα) **** ~ 1600 επιστολές
  - Εισερχόμενες επιστολές
  - Οικογενειακές επιστολές από την Μητέρα του Μαργαρίτα Λαμπάκη, τον αδερφό του Ιωάννη Λαμπάκη, λοιποί συγγενείς (ξαδέρφια και θείους)
  - Επαγγελματικές επιστολές από το εσωτερικό και εξωτερικό
  - Εξερχόμενες επιστολές, Επαγγελματικές επιστολές προς Βασίλισσα Όλγα, προς επιστημονικούς συνεργάτες
 2. Αρχείο Έργων – Επιγραφών (1892 – 1911 και αχρονολόγητα) ***** 64 Έργα
  - Η κατηγορία αυτή αφορά τις πρωτότυπες εργασίες του Γεωργίου Λαμπάκη που βρίσκονται σε τελειοποιημένη μορφή και οι οποίες έχουν καταστρωθεί από τον ίδιο σε τετράδια σχήματος Α4. Κάποιες θεωρούνται εγχειρίδια των παραδόσεών του.
  - Χριστιανική εικονογραφία, Θολοδομία, Λειτουργική, Βυζαντινή Νομισματική, Πατριαρχικά Σιγίλια
  Θρησκευτικά – Λειτουργικά

  - Χριστιανική Εικονογραφία, Λόγοι Ευαγγελισμού, Πατριαρχικά Σιγίλια
  - Αρχαιολογικά έργα
  - Αι εν Σικελία Χριστιανικαί Αρχαιότητες, Θολοδομία,
  - Επιγραφές Ανά είδος και επιγραφές ανά περιοχή 

 3. Αρχείο Εφημερίδων – Εντύπων (ΦΕΚ)  (1881 – 1914) ***** 730 – αποκόμματα και ολόκληρες
  - Εφημερίδες με άρθρα δημοσιευμένα από τον ίδιο
  - Εφημερίδες με αναφορές στον Γ. Λαμπάκη (φυσικά αντικείμενα και ψηφιακά από το αποθετήριο της Βουλής),
  - Εφημερίδες με άρθρα σημειωμένα από Γ. Λαμπάκη,
  - Ξενόγλωσσα άρθρα σημειωμένα από Γ. Λαμπάκη

 4. Αρχείο Ημερολογίων  (1870 – 1906) ***** 104 ημερολόγια
  - Ημερολόγια με σημειώσεις από τις περιηγήσεις του,
  - Ημερολόγια καταγραφής ταμείων,
  - Προσωπικά ημερολόγια

 5. Αρχείο Μνημείων (1885 – 1905) ***** 141 χειρόγραφες σημειώσεις περιηγήσεων (Λείπουν 102 αριθμημένες σημειώσεις)
  - Πρωτογενές υλικό των μελετών του από περιηγήσεις σε Βυζαντινούς Ναούς, Μονές και τόπους του ενδιαφέροντός του σε όλη την Ελλάδα.

 6. Αρχείο Χειρογράφων (1790 – 1913) ****** 733 φάκελοι
  - Λόγοι περιστασιακοί – επετειακοί -επικήδειοι, Σκέψεις, σημειώσεις, Μελέτες, Κείμενα, Έγγραφα, Διεκκλησιαστικά, Μικρά Ασία, Σημειώσεις διαλέξεων Γ.Λ., Αρχαιολογικές Μελέτες Γ. Λ., Διαξιφισμοί-Κρίσεις-Αναγγελίες, Κείμενα Υμνογραφικά-Λειτουργικά
  - Σημειώσεις Μαθημάτων του, Θεολογία, Ιστορία, Φιλοσοφικά, Ψυχολογία, Γεωλογία, Ηθική Χριστιανική Ηθική, Γεωγραφία, Λατινικά, σημειώσεις Ριζαρείου
  - Αρχείο Α. Νάζου, Όσιος Λουκάς, Ευαγγελικά 1887-1899, Δαφνί, Ρωσική Εκκλησία, Κρίσεις ξένων περί της πρώτης ημών συγγραφής, Καΐρης Θεόφιλος, Υπηρεσία σε Βασίλισσα Όλγα, Βιβλιοκρισίες, Ένωση εκκλησιών

 7. Αρχείο Καρτ-ποστάλ (1900 – 1913) ****** 1919 Καρτ-Ποστάλ
  Γραμμένες, αναμνηστικές, ευχητήριες, ευχαριστήριες, Άγραφες

 8. Αρχείο Βιβλίων Γ.Λ. (1882 – 1912) ***** 24
  Δημοσιευμένα βιβλία του

 9. Αρχείο Φωτογραφίας  *****  (σύνολο είναι 1023)
  Φωτογραφίες του Γεωργίου Λαμπάκη, οικογενειακές, συλλογή από κλήρο, πίνακες, αγάλματα, μνημεία, τοποθεσίες, εκκλησιαστικά είδη, ομαδικές, αγιογραφίες και πρόσωπα. 

Μια σημαντική παρατήρηση που προέκυψε κατά την ψηφιοποίηση είναι πως το Αρχείο Μνημείων μαζί με το μεγαλύτερο αρχείο Ημερολογίων αποτελούν πρωτογενείς σημειώσεις του Γεωργίου Λαμπάκη από τις περιηγήσεις του (1885- 1909). Τα δυο αυτά αρχεία φέρουν εξώφυλλα με αρίθμηση και περιοχή. Σε αντιπαράθεση με την λίστα που είχε εκδώσει στην ΧΑΕ Δελτίο Ζ' συμπεραίνουμε πως όλο το υλικό της λίστας είναι αυτά τα δυο αρχεία.