Γεώργιος Δ. Λαμπάκης - Georgios D. Lampakis

Dublin Core

Τίτλος

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης - Georgios D. Lampakis

Περιγραφή

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης - Βυζαντινολόγος

Πέραν των καταλοίπων του Γεωργίου Δ. Λαμπάκη (Γ.Λ.) στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία κ.λπ., το προσωπικό αρχείο του, μετά τον πρόωρο θάνατό του, είχε την τύχη να διασωθεί από την οικογένεια του αδελφού του Ιωάννη και να διατηρηθεί σε εξαιρετική αναλόγως κατάσταση. Η αρχειοθέτηση και καταγραφή των καταλοίπων του Γ. Λ. πραγματοποιήθηκε χάρη στο ενδιαφέρον και τη χρηματοδότηση του Ιωάννη Ε. Λαμπάκη, υπό την εποπτεία της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σοφίας Καλοπίση-Βέρτη και με την ευθύνη του υποψ. διδ. Νικολάου Φύσσα.

Το αρχείο Γ.Λ., περιλαμβάνει χειρόγραφο και έντυπο υλικό που κατά το μεγαλύτερο μέρος έγινε εφικτό να αναγνωριστεί (ή να αναγνωστεί) και να συγκροτηθεί σε σώματα. Η ανάμειξη των σελίδων, το ευτελές της μορφής, η κακογραφία του συντάκτη, η υγρασία κ.λπ. ευθύνονται για την αδυναμία αρχειοθέτησης μικρού τμήματος των καταλοίπων, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα πρόχειρα της εξερχόμενης αλληλογραφίας του Γ.Λ.

Δημιουργός

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης

Εκδότης

Ιωάννης Εμμ. Λαμπάκη

Δικαιώματα

Ιωάννης Εμμ. Λαμπάκης

Γλώσσα

Ελληνική, Γαλική, Ιταλική, Γερμανική

Κάλυψη

Ελλάδα, Μικρά Ασία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία

Collection Items

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης  (1854 - 1914)
Πέραν των καταλοίπων του Γεωργίου Δ. Λαμπάκη (Γ.Λ.) στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία κ.λπ., το προσωπικό του αρχείο, μετά τον πρόωρο θάνατό του, είχε την τύχη να διασωθεί από την οικογένεια του αδελφού του Ιωάννη και να διατηρηθεί σε εξαιρετική…

Αλληλογραφία: Επιστολή Νάζου, 1876
Χειρόγραφη επιστολή. Δυσανάγνωστη.
Γράφει η κόρη Ναζου και ο πατέρας στο ίδιο φύλλο

Μελέτες: "Η Μονή Καισαριανής - Υπό Αρχαιολογικήν και Χριστιανικήν άποψιν"
"Η Μονή Καισαριανής - Υπό Αρχαιολογικήν και Χριστιανικήν άποψιν"

Κείμενο κατά το οποίο αναλύεται η ιστορική υπόσταση της μονής υπό αρχαιολογική και χριστιανική άποψη.

Μελέτες: Η μονή της Φανερωμένης εν Σαλαμίνα
Αναφορά στην αρχιτεκτονική και δημιουργία της μονής, χαρακτηριζόμενη και ως μουσείο χριστιανικής τέχνης στην Αττική

Μελέτες: Κατάσταση των παρ' υμίν  Χριστιανικών Αρχαιοτήτων
Αναφορά στην άσχημη κατάσταση Χριστιανικών αρχαιοτήτων της Αττικής ερωτώμενος γιατί δεν μπορεί να δημιουργηθεί χριστιανικό μουσείο αρχαιοτήτων.
Αναφέρονται οι παρακάτω μονές : Μονή Δαφνίου (ναός αγίου Ελευθερίου), Μονή Πεντέλης ( Ναός αγίας…

Μελέτες: Αρχαιολογία - Της Εορτής του Ευαγγελισμού
Ιστορία, Υμνολογία και έθιμα της Δυτικής εκκλησίας για την εορτή του Ευαγγελισμού
Αρχαιολογία - Της Εορτής του Ευαγγελισμού

Μελέτες: Μνήμη_ Ημερολόγιον - Κυριακή ΣΤ' των νηστειών
Ημερολόγιον - Κυριακή ΣΤ' των νηστειών

Μελέτη: Περίληψις των ακολουθιών
Ακολουθίες Μεγάλης εβδομάδας

Κυριακή των Βαΐων
Αγρυπνία Πρώτη
Αγρυπνία δευτέρα
Αγρυπνία τρίτη
Αγρυπνία τετάρτη
Αγρυπνία Μεγάλης πέμπτης
Ακολουθία των ωρών της μεγάλης Παρασκευής
Ακολουθία του επιταφίου
Το…

Μελέτη: Ημερολόγιον - Κυριακή των  Μυροφόρων
Ημερολόγιον - Κυριακή των Μυροφόρων

Μελέτη: Ημερολόγιον - Κυριακή του Παραλύτου
Ημερολόγιον - Κυριακή του παραλύτου

Μελέτες: Ημερολόγιον - Κυριακή της Σαμαρείτιδος
Ημερολόγιον - Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Μελέτες: Η μονή Καισαριανής και η Κυλλού Πήρα των αρχαίων (1/2)
Η μονή Καισαριανής και η Κυλλού Πήρα των αρχαίων

Μελέτες: Ημερολόγιον - Η Κυριακή του Τυφλού
Ημερολόγιον - Η Κυριακή του Τυφλού

Μελέτες: Η μονή Καισαριανής και η Κυλλού Πήρα των αρχαίων (2/2)
Η μονή Καισαριανής και η Κυλλού Πήρα των αρχαίων

Μελέτες: Επιστολαί - Απάντησις (σε επιστολή Κου Παπαγεωργίου)
Επιστολαί - Απάντησις (σε επιστολή Κου Παπαγεωργίου)

Μελέτες: Ημερολόγιον - Κυριακή των Αγίων Πάντων
Ημερολόγιον - Κυριακή των Αγίων Πάντων

Μελέτες: Ημερολόγιον - Φωτίου και Aνίκητου του μαρτύρου
Ημερολόγιον - Φωτίου και Aνίκητου του μαρτύρου

Μελέτες: Ημερολόγιο -  Ανδρέου του στρατηλάτου και τω συν αυτω 2593 μαρτύρων
Ημερολόγιο - Ανδρέου του στρατηλάτου και τω συν αυτω 2593 μαρτύρων

Μελέτες: Ημερολόγιο - Αββακούμ του προφήτου
Ημερολόγιο - Αββακούμ του προφήτου
View all 4957 items

Collection Tree